Mae CrysauTi wedi ymuno gyda Mwnci i greu dillad i babis a plant. 

WEDI'I LEOLI YNG NGHAERDYDD, ROEDD EIN TEULU SY'N CYNNWYS DAU BLENTYN IFANC A DYSGWR CYMRAEG, YN DDIGALON AM Y DIFFYG TEGANAU ADDYSGOL AR WAHÂN SYDD AR GAEL SY'N ANNOG CHWARAE DYCHMYGUS A RHYNGWEITHIOL DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG.

Yng nghanol y mynyddoedd o degannau blastig, doedden ni ddim yn teimlo bod y farchnad yn darparu ar gyfer rhieni sydd eisiau cynnyrch chwaethus, clasurol mewn deunydd cynaladwy ar gyfer eu plant.